• Фирма "НИК-ПЛАСТИК" ЕТ стартира производствената си дейност през 1991 година. Притежава собствена производствена база и технологични производствени линии за ръкавно фолио и конфекциониране, като произвежда богата гама от опаковки, предназначени за различни сектори потребители. В резултат на високото качество на продуктите, отговарящи на европейските стандарти, добрия мениджмънт, конкурентните цени и коректното отношение към всеки клиент, фирмата има стабилни позиции на българския и европейски пазар.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАШАТА РАБОТА


НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ


Фирмата успешно е реализирала няколколко проекта по европейски програми, като тези по Програмата ФАР – фаза 3 и ОП "Конкурентноспособност"”, за което през 2014 г. е удостоена с плакет "Европейска фирма на годината" -3-то място от Областният Управител на област Силистра.

Фирмата е основен доставчик за опаковки на редица български и чуждестранни фирми.


Goto Top